Tag archieven: planning

De sleur van de dagelijkse standup

Vrijwel elk software team probeert tegenwoordig “Agile” te zijn, en houdt dus een dagelijkse meeting waarin de teamleden verantwoording afleggen voor hun daden. De werkelijk Agile teams zullen zich hierin niet herkennen, maar in veel gevallen is het niet meer dan een rondje verantwoording afleggen dat iedereen ook de afgelopen dag weer heel druk bezig was.

Lees verder De sleur van de dagelijkse standup

Kleinere stapjes, maar dan meer … véél meer

In de loop van de geschiedenis is de software waaraan we werken steeds groter en complexer geworden. Hierdoor is het voor stervelingen al lang niet meer mogelijk om de gevolgen van elke wijziging te overzien. Al snel groeien daardoor de implicaties van wijzigingen onze menselijke capaciteiten boven de pet, en wordt een geplande kleine aanpassing regelmatig weer een spannende grote verbouwing. Het resultaat zijn te grote pull-requests om grondig te reviewen, en daarmee groeiende risico’s voor de stabiliteit van het software systeem waaraan we werken. Dit is dus niet de weg naar succes.

Lees verder Kleinere stapjes, maar dan meer … véél meer

Het nut van een expliciet Sprint doel

(En waarom maar weinig teams zich dat beseffen.)

De ware revolutie van de Agile manier van werken is dat de focus is verschoven van “werken vanuit een plan” naar het “leveren van werkende software aan gebruikers”. Het gaat er dus niet meer om dat er deadlines worden gehaald voor het management, maar dat het geïnvesteerde werk waarde oplevert voor de werkelijke gebruikers. Het grote verschil zit er dus in dat het niet meer gaat om het uitvoeren van taken, maar om het toevoegen van waarde.

Lees verder Het nut van een expliciet Sprint doel

Scrum master is (helaas) geen functie

Het blijft een pijnlijke constatering dat de transitie van een “waterval” manier van werken naar Agile manieren al ruim 20 jaar duurt, en nog steeds niet afgerond is. Het gevolg hiervan is dat er een nog steeds groeiend leger project managers naar betekenis zoekt, en dus een cursus volgt om zich tot Scrum Master om te laten scholen. Het gevolg zijn hiërarchisch ingestelde micromanagers zonder noemenswaardige ervaring in softwareontwikkeling, die proberen software teams van buitenaf Agile te maken. Dit kan helaas alleen tot teleurstelling leiden, want Agile werken betekent delegeren met vertrouwen aan een zelfsturend team, in plaats van onderwerping aan centraal gezag.

Lees verder Scrum master is (helaas) geen functie

Waterval is het grootste misverstand in de Software wereld

Tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd discussies over de zin en onzin van Agile manieren van werken in de software industrie, en blijven managers aanhalen dan “volgens Internet” Agile helemaal niet werkt. In plaats daarvan kiest men liever voor de gestructureerde controleerbaarheid en hiërarchische autoriteit van het vertrouwde “waterval” proces.

Lees verder Waterval is het grootste misverstand in de Software wereld