Welzijnsmonitor: Hoe een idee het licht zag en software werd

PK2 Selfmanagement

PK2 legt zich al ruim 10 jaar toe op het verbeteren van mentaal welzijn en talentontwikkeling. Op basis van deze ervaring was een idee ontstaan hoe het “welzijn” van mensen wellicht objectief gemeten zou kunnen worden. Dit idee leidde tot een spreadsheet met een vragenlijst en rekenmethode.

De eerste stap

Omdat het idee nog nauwelijks getoetst was, heeft Software101 als eerste stap een eenvoudige website gebouwd voor het beantwoorden van vragen en een simpele visualisatie van de uitslag. Hiermee werd het mogelijk om de Welzijnsmonitor op kleine schaal te valideren, maar vergde bijvoorbeeld het toevoegen van kandidaten specialistisch handwerk.

Met deze eerste versie is het model verder uitgewerkt, en is daarna in enkele stappen een rapportage ontwikkeld om de uitslag in een persoonlijk gesprek met de invuller door te nemen. Sindsdien is het (onder andere) een standaard onderdeel van de maandelijkse PK2 trainingen geworden, en was menig invuller verbluft door de accurate duiding van zijn of haar persoonlijke welzijn.

Het resultaat

Met het groeiende aantal invullers, is vervolgens een webapplicatie toegevoegd voor het beheer. Daarnaast is door de ervaring in interpretatie van uitslagen de uitvoering van de rapportage steeds verder verfijnd.

Inmiddels wordt de theorie achter de Welzijnsmonitor beschreven in een boek, en wordt gewerkt aan de toepassing van de Welzijnsmonitor binnen bedrijfsonderdelen. Dit alles had echter niet ontstaan zonder de intensieve samenwerking tussen PK2 en Software101, en de stapsgewijze realisatie van de juiste software.

Uw idee?

Misschien heeft u zelf ook een goed idee op de plank liggen wat naar uw mening nog niet volwassen genoeg is om in software uit te voeren. Neem dan contact met ons op om vrijblijvend te praten over hoe wij u kunnen helpen uw idee te laten groeien.