Welzijnsmonitor: Hoe een idee het licht zag en software werd

PK2 Selfmanagement

PK2 legt zich toe op het verbeteren van mentaal welzijn en talentontwikkeling. Op basis van deze ervaring was een idee ontstaan hoe het “welzijn” van mensen wellicht objectief gemeten zou kunnen worden. Dit idee leidde tot een spreadsheet met een vragenlijst en een idee voor een rekenmethode.

Omdat het idee nog nauwelijks getoetst was, heb ik als eerste stap een eenvoudige website gebouwd voor het beantwoorden van vragen en een simpele visualisatie van de uitslag. Hiermee werd het mogelijk om de Welzijnsmonitor op kleine schaal te valideren, maar vergde bijvoorbeeld het toevoegen van kandidaten specialistisch handwerk.

Met deze eerste versie hebben we de meetmethode gezamenlijk verder verbeterd, en is daarna in enkele stappen een rapportage ontwikkeld om de uitslag in een persoonlijk gesprek met de invuller door te nemen. Sindsdien is het (onder andere) een standaard onderdeel van de maandelijkse PK2 trainingen geworden, en was menig invuller verbluft door de accurate duiding van zijn of haar persoonlijke welzijn.

Met het groeiende aantal invullers, heb ik in de loop van de tijd een webapplicatie toegevoegd voor het beheer. Daarnaast is door de ervaring in interpretatie van uitslagen de uitvoering van de rapportage steeds verder verfijnd. Op dit moment (2023) ontvangen invullers een uitgebreide gepersonaliseerde rapportage met concrete acties om hun welzijn te verbeteren.

Inmiddels is de theorie achter de Welzijnsmonitor beschreven in een boek, en wordt nog steeds gewerkt aan verfijning van de meetmethode. Dit alles had echter niet ontstaan zonder de langlopende en intensieve samenwerking tussen PK2 en Software101, en de stapsgewijze realisatie van de juiste software die mee is bewogen met de inzichten die in de loop van de samenwerking zijn ontstaan.