Aanpak

Uw ondernemende idee

Story mapAlles begint bij uw ondernemende idee: een spontane ingeving, een constatering over uw lopende activiteiten, of bijvoorbeeld een nieuw inzicht in (technische) mogelijkheden. Om uw idee handen en voeten te geven, help ik u graag vrijblijvend met het uitwerken van uw idee tot een compleet verhaal en aanpak van het project die ondersteund wordt door een “Story Map“.

Dit verhaal maakt niet alleen uw idee compleet en tastbaar, maar het vormt ook de de rode draad in de verdere samenwerking met Software101. Daarnaast kunt u met een compleet verhaal direct het draagvlak vergroten onder uw sponsoren, en vroegtijdig een indruk krijgen wat er nog meer geregeld moet worden om uw idee tot een doorslaand succes te maken.

Budget, aanpak en fasering

Software groeien is een betere aanpak dan bouwen volgens een vooraf vastgesteld plan
Software groeien is beter dan software bouwen!

Op basis van uw verhaal kan een globale inschatting gemaakt worden van het benodigde budget, zodat u het rendement van uw investering beter kunt afwegen en daarmee onderbouwde keuzes kunt maken. Ook levert uw verhaal de basis voor het kiezen van de minimale eerste versie waarmee u de haalbaarheid van uw idee snel kunt valideren. Door het doorlopend onderhouden van uw verhaal kunt u bovendien de voortgang sturen op basis van resultaten uit vorige fasen, en stoppen op het moment dat uw doelstellingen zijn bereikt (of verder doorontwikkelen gewoon niet meer rendabel is). U behoudt op deze manier zelf de regie over de aanpak en fasering van de realisatie van uw ondernemende idee.

Aan de slag

Per fase is het mogelijk om te kiezen voor realisatie tegen een uren budget en de vrijheid om op elk moment het plan om te gooien, of een vaste prijs met vooraf vastgelegde doelstellingen en de zekerheid dat die doelen vervuld zullen worden. Waar u voor kiest is natuurlijk afhankelijk van de concreetheid van uw plan, en betrokkenheid die u zelf wenst te hebben bij de dagelijkse gang van zaken. In elk geval neemt Software101 de verantwoordelijkheid voor het leveren van vakwerk tegen heldere afspraken. En omdat u niet gevraagd heeft om bugs in uw software, zullen die altijd zonder meerkosten worden opgelost.

Werkzaamheden

mockupBij het ontwikkelen van software komen vele disciplines samen: technische kennis voor het coderen van software, maar ook de creatieve handigheid in het ontwerpen van praktische en vooral ook mooie oplossingen. Hiervoor maakt Software101 niet alleen gebruik van eigen capaciteiten en ervaring, maar kan ook een beroep doen op een netwerk van experts die uw project tot een succes kunnen maken.

En naast het concreet produceren van de code die uw ondernemende idee tot leven brengt, kan ik u uiteraard ook bijstaan in de uitbesteding van de ontwikkeling van uw software aan derden.

Graag kom ik zo snel mogelijk met u in Contact, zodat we uw ondernemende idee samen tot een succes maken.

Timo van de Put
Software101