Veelgestelde vragen (FAQ)

Dit is de FAQ (lijst met meest gestelde vragen) over onze aanpak:

  1. Wat is het verschil met inhuur op basis van nacalculatie?
  2. Zit ik vast aan Software101 als leverancier?
  3. Wat als het afgesproken resultaat niet wordt behaald?
  4. Wat als (verder) realiseren van de software te duur blijkt?
  5. Wat houdt “vakmanschap” bij software ontwikkeling in?
  6. Welke investering wordt van mij als klant verwacht?
  7. Is mijn idee wel concreet genoeg?
  8. Wat als mijn inzichten veranderen door ontwikkelingen in mijn bedrijf?
  9. Wanneer is mijn software gereed voor gebruik?

Natuurlijk kunt u altijd vrijblijvend contact met Software101 opnemen om uw specifieke vraag te bespreken.

Wat is het verschil met inhuur op basis van nacalculatie?

Bij projecten op uurbasis wordt u zelf verantwoordelijk voor de technische aspecten van de software ontwikkeling, omdat er geen prikkel bij de leverancier is om voor efficiënte oplossingen te kiezen. Tevens blijven tegenvallers en nazorg voor het oplossen van fouten als gevolg van kwaliteitsproblemen uw eigen risico. Dit leidt niet alleen af van uw eigen bedrijfsvoering, maar brengt ook de verantwoordelijkheid voor keuzes met zich mee waar u wellicht geen ervaring in heeft.

Zit ik vast aan Software101 als leverancier?

Door de stapsgewijze ontwikkeling van uw software ontstaat niet alleen de flexibiliteit om tussendoor van koers te wijzigen, maar ook de vrijheid om na elke oplevering de samenwerking te stoppen.

Wat als het afgesproken resultaat niet wordt behaald?

Het “resultaat” bestaat voor Software101 uit het behalen van uw doelstellingen. Het project is pas afgerond als die zijn bereikt. De aanpak is er daarom op gericht om zo snel mogelijk het behalen van deze doelstellingen bij echte gebruikers te valideren. Software101 is bereid om hierover per project ook financiële afspraken te maken.

Wat als (verder) realiseren van de software te duur blijkt?

Dit is een belangrijke constatering die u graag zo vroeg mogelijk doet. Door de stapsgewijze aanpak kunt u na elke oplevering opnieuw bepalen of het verder ontwikkelen van de software voor uw bedrijf nog steeds rendabel is. Als meteen na de eerste stap blijkt dat uw idee niet rendabel is, staat het u vrij om het project na de allereerste oplevering af te breken.

Wat houdt “vakmanschap” bij software ontwikkeling in?

Het ontwikkelen van software is een complexe activiteit, waarbij kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben. Onze software wordt ontwikkeld op basis van beproefde ontwerpmethodieken en is voorzien van automatische testen die tot op programmacode-niveau aantonen dat deze de bedoelde functionaliteit heeft. Het gevolg hiervan is dat wij garantie durven te geven op de fouten die wij hierbij hebben gemaakt.

Welke investering wordt van mij als klant verwacht?

De expertise van Software101 bestaat uit het bouwen van software voor de realisatie van uw idee. Hierbij kunnen wij niet zonder de kennis van uw markt en uw bedrijf. Voor een maximaal rendement uit de samenwerking met Software101 is tenminste één vaste contactpersoon vereist die bevoegd is om beslissingen te nemen over de koers van de software en toegang heeft tot de benodigde kennis uit uw bedrijf. Daarnaast verwachten wij dat u onze software ook zelf test vanuit het perspectief van de beoogde gebruikers.

Is mijn idee wel concreet genoeg?

Elk idee is concreet genoeg. Door de stapsgewijze aanpak zal terugkoppeling op de werkende software zorgen voor verdere concretisering en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Wat als mijn inzichten veranderen door ontwikkelingen in mijn bedrijf?

Door de regelmatige opleveringen en de prioriteitsstelling die bij u als klant blijft liggen, leveren ook grote koerswijzigingen doorgaans niet tot een sterke toename van de ontwikkelkosten van de software.

Wanneer is mijn software gereed voor gebruik?

Elke oplevering omvat een werkend product wat direct gereed is voor gebruik. De beslissing vanaf welke stap de software ook echt geschikt is voor gebruik ligt bij u als klant.