Ervaring

Ik ben al sinds mijn jeugd geïntrigeerd door computers, waardoor ik al jong machinetaal op mijn Commodore64 programmeerde. Hierdoor ben ik via Turbo Pascal in C/C++ gerold, waarna ik via Borland Pascal en een passie voor Object Oriëntatie al vroeg Java heb ontdekt. Hiermee heb ik in de loop van de jaren allerlei backend systemen gebouwd, en zo met JavaScript bijbehorende frontends in aanraking gekomen. Vervolgens ben ik ook in de ontwikkeling van frontends in de vorm van mobiele apps in Dart en Flutter terecht gekomen. Daarnaast heb ik nog vele andere uitstapjes gemaakt naar andere programmeertalen en omgevingen.

Behalve technische rollen, heb ik me verdiept in project-, proces- en kwaliteitsmanagement, en ben ik jaren manager geweest van verschillende afdelingen tot een omvang van 50 personen. Tijdens het opbouwen van een software bedrijf ben ik zelf weer betrokken geraakt bij de hands-on ontwikkeling van software voor klanten, wat mij in 2013 heeft doen besluiten mijn brede ervaring als onafhankelijk freelancer in te zetten.

Ik heb door de jaren heen voor verschillende producten een architectuur bedacht en vervolgens met veel plezier de teams meegeholpen de abstracte visie om te zetten in een concrete implementatie. Vanuit mijn proces rollen was ik al vroeg bezig met Agile software ontwikkeling als manier om kleine software projecten beter voorspelbaar te maken. In de loop van de jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat dit de enige manier is om software te ontwikkelen die succesvol is voor gebruikers.

Zie voor meer concrete details over mijn ervaring de lijst van recente projecten waar ik aan heb gewerkt.