Philips Research: Workflow optimalisatie

Periode: Mei 2016 – Juni 2017

In opdracht van Philips Digital Pathology liep een research traject om de workflows rond het beoordelen van gedigitaliseerde pathologie biopten te optimaliseren. Hiervoor waren verschillende metingen aan de workflow in een grote pathologie afdeling van een ziekenhuis gedaan en (gedeeltelijk) statistisch geanalyseerd.

Mijn rol was om samen met een andere software ontwikkelaar een experimenteel systeem te bouwen om realistische workflow-simulaties uit te voeren. Door in dit systeem verschillende workflow optimalisaties uit te proberen op basis van data uit de bestaande meetgegevens, kon zo inzicht worden verkregen over het effect van alternatieve algoritmen om de workflows in ziekenhuizen efficiënter te maken.

We hebben een aantal Java EE applicaties met Spring Boot ontwikkeld, die samen alle relevante workflows van een pathologie lab simuleren. Hierin hebben we de meetdata gebruikt om de timing van verschillende handelingen en de aankomst van biopten realistisch te modelleren. Voor de workflow optimalisaties heb ik gebruik gemaakt van de Drools rules engine. Voor de visualisatie van de resultaten heb ik een frontend applicatie in JavaScript ontwikkeld die met D3js de resultaten van de simulatie inzichtelijk maakt.

De resultaten van het onderzoek heb ik aan het einde van het project aan Philips Digital Pathology overgedragen.