VDL-ETG: ASML Mk9 wafer handler software

Periode: september 2023 – mei 2024

VDL Enabling Technologies Group ontwikkelt en produceert het onderdeel van de ASML machines waarmee wafers geconditioneerd en exact gepositioneerd de machine in gaan en na belichting weer gecontroleerd uit gaan. Als onderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe generatie modulaire hardware en de ondersteuning hiervan door de bestaande software, werd ook een stap gedaan in het modulariseren van de software voor twee verschillende typen machinelijnen.

Vlak na mijn start als Agile coach voor het team bleek de project manager niet tot een voor de klant acceptabele planning voor het project te kunnen komen, en werd mij gevraagd het roer over te nemen. Hierop heb ik als project manager een resource-gebaseerde planning opgesteld op basis van het reeds ingeschatte werk, waarbij we de scope van het werk en toekenning aan incrementele releases beter hebben afgestemd op de hardware integratie plannen. Het project was hiermee gered, en er lag een plan voor het opschalen van het bestaande ontwikkelteam van 20 naar 35 FTE.

Het software team was verdeeld in meerdere “Scrum” teams die werkzaamheden met JIRA volgden, maar er werd niet op een Agile manier gewerkt. Hierop ben ik alle sleutelrollen persoonlijk gaan coachen, en heb ik het geschatte werk in samenspraak met de architecten omgezet naar incrementele “features”. De wekelijkse update van de features lijst werd hiermee de synchronisatie met de andere disciplines van het project.

Deze features werden intern als “epics” de sleutel voor verdere opsplitsing van het werk door de teams, die zo langzamerhand ontdekten wat Agility betekent. Door het invoeren van een sprint demo werd het voor de teams zelf en de externe stakeholders meer tastbaar waar we mee bezig waren. Uiteindelijk heb ik de Product Owner rol ontkoppeld van de technische activiteiten, om het werk beter over teams te kunnen balanceren.

Tot mijn start lag de focus slechts op het bouwen van code. Dit heb ik om weten te buigen naar het doorlopend bijwerken van specificaties en documentie, en de traceerbare verificatie van de specificaties door automatische component testen. Ook was ik de sturing achter het inrichten van de gecontroleerde incrementele oplevering van de geproduceerde code voor interne testen en gebruik door eindklanten in bestaande installaties met eerdere generaties hardware.

Naast de uitdagingen op procesgebied werd in de loop van de uitvoering duidelijk dat ook de benodigde technische kennis en ervaring niet voldoende voorhanden waren in het huidige team. Om dit op te lossen is het team verder gegroeid naar bijna 50 FTE, inclusief experts van ASML. De wijzigende eisen en de door deze omstandigheden teleurstellende voortgang leverde een intense samenwerking met zowel de overige disciplines binnen het project als de klant.

Door de oplopende spanningen met ASML over de planning van het integrale project is helaas door VDL management besloten om mij te vervangen door een lid van het management team, waarmee mijn opdracht eindigde.