Hi Sports: Herontwikkeling van grasdashboard

Periode: Januari 2023 – April 2023

Hi Sports is een startup binnen Holland Innovative die zich toelegt op geautomatiseerde meetmethoden en advies ten behoeve van de verbetering van de graskwaliteit van sportvelden. Na de succesvolle lancering voor een oplossing die door onder andere de KNVB in de Eredivisie is geadopteerd, startten zij de doorontwikkeling van het dashboard om de meetgegevens beter inzichtelijk te maken voor clubs en beheerders van sportvelden.

Op basis van een (extern) volledig opnieuw ontworpen user interface concept en de inhoudelijke kennis van de bioloog die verantwoordelijk is voor het meetsysteem, heb ik zelfstandig een volledig nieuwe oplossing gebouwd waarin meetgegevens voor de “field managers” van clubs op een toegankelijke manier inzichtelijk worden gemaakt.

Tientallen verschillende soorten metingen kunnen handmatig worden ingevoerd of automatisch vanuit het “HiPSter” meetapparaat direct na de meting op het veld worden ge-upload. Hieruit wordt een tijdslijn berekend, die de historische ontwikkeling van de grasmat inzichtelijk maakt. Daarnaast kan op elk moment door middel van een heat map een overzicht worden getoond van de kwaliteit per (meet)positie op het veld. Hierbij ondersteunt de oplossing een flexibele hiërarchie van clubs en een groot aantal gebruikers en meerdere talen. De app is door de responsive layout zowel geschikt voor gebruik op grotere schermen, als op mobiele telefoons.

De nieuwe oplossing ontsluit niet alleen de rauwe meetgegevens, maar aggregeert uit deze metingen een groot aantal kwaliteitsscores en samenvattingen voor de efficiënte visualisatie van de kwaliteit en speelbaarheid van sportvelden, die door de nieuwe user interface veel betere informatie voor de partijen rond het beheer van sportvelden levert.

De backend bestaat uit een Spring Boot 3 Java applicatie met een PostgreSQL database in de Azure cloud. De frontend bestaat uit een Flutter Web applicatie met de potentie om in de toekomst ook als mobiele app te worden gedistribueerd. Alles is test-gedreven geprogrammeerd.

Omdat het de nieuwe oplossing het bestaande systeem pas tijdens de zomerstop ging vervangen, heb ik het opgeleverd ruim voor het in praktijk kon worden gebruikt. Hiervoor is een andere partij aangetrokken, die ik heb begeleid in de definitieve testperiode en de uitrol bij de bestaande klanten.