Hi Sports: Herontwikkeling van grasdashboard

Periode: Januari 2023

Hi Sports is een startup die zich toelegt op geautomatiseerde meetmethoden en advies ten behoeve van de verbetering van de graskwaliteit van sportvelden. Na de succesvolle lancering voor een oplossing die door onder andere de KNVB is geadopteerd, startten zij de doorontwikkeling van het dashboard om de meetgegevens beter inzichtelijk te maken voor clubs en beheerders van sportvelden.

Terwijl door een externe partij een volledig nieuwe user interface werd ontworpen, heb ik in vier weken een cloud backend en een prototype voor de efficiënte visualisatie van de graskwaliteit gebouwd.

De nieuwe oplossing ontsluit niet alleen de rauwe meetgegevens, maar aggregeert tevens uit deze metingen een groot aantal kwaliteitsscores en samenvattingen voor de efficiënte visualisatie van de kwaliteit en speelbaarheid van sportvelden, die door de nieuwe user interface veel betere informatie voor de partijen rond het beheer van sportvelden gaat leveren.

De backend bestaat uit een Spring Boot 3 Java applicatie met een PostgreSQL database in de Azure cloud. De frontend bestaat uit een Flutter Web applicatie met de potentie om in de toekomst ook als mobiele app te worden gedistribueerd. Alles is test-gedreven geprogrammeerd, en is klaar om als basis te dienen voor de realisatie van de nieuwe user interface.