Flutter en de ontbrekende videos

Door het enorme aanbod aan video tutorials is Flutter voor beginners vrij snel aan te leren. Niet in de laatste plaats door amateur vloggers die hun eigen leertraject documenteren in de vorm van (beginners) trainingen, in de hoop er een paar centen voor te vangen. Daarnaast heeft Google zijn best gedaan om vanaf het begin inspirerend materiaal uit te brengen in de vorm van bijvoorbeeld The Boring Flutter Development Show en de Flutter Widget of the Week serie. En natuurlijk zijn er inmiddels trainingen van vele uren beschikbaar in alle bekende online training platformen (waarvan ik me altijd afvraag wie die van voor tot achter gaat bekijken).

Maar een ding verwondert me hierbij: De hoeveelheid geavanceerd materiaal over complexere onderwerpen blijkt nog altijd heel laag te zijn. Zelfs voor gangbare onderwerpen als het Provider package blijken de video’s niet verder te gaan dan de essentie. De enkele video’s die ingaan op bijvoorbeeld de verschillende soorten ChangeNotifierProvider zijn nauwelijks te beluisteren door het accent en/of misplaatste humor van de verteller.

Ik kijk ondertussen uit naar de verdere groei in populariteit van Flutter en de bijbehorende toename van tutorials over geavanceerde onderwerpen. Ondertussen is het aanbod vooral nog in kwantiteit massaal en inhoudelijk helaas karig.