MentesMe: Mentoring Platform

Periode: April 2014 – Juli 2014

MentesMe is een bedrijf dat opleidingen en coaching levert voor interne kennisdeling en persoonlijke groei van medewerkers binnen organisaties. Als ondersteuning voor het bestaande coaching programma was het bedrijf op zoek naar een online platform om deelnemers te faciliteren.

Ik heb samen met een andere freelancer de eisen geïnventariseerd en de eerste versie van het Metro platform opgezet. In deze eerste versie werden vragenlijsten gebruikt om het bedrijfs-specifieke kennisniveau van deelnemers te toetsen. Hierbij zijn vragenlijsten voor het onderwijs als eerste pilot gerealiseerd. De cloud backend van het platform is gebouwd in Java EE met een SQL database, en de frontend in JavaScript met AngularJS.

Het Metro platform is na deze eerste versie verder in eigen beheer door MentesMe doorontwikkeld.